THÔNG TIN

HS thi cắm hoa đẹp

Thời tiết - Giá vàng


Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

NGÀY NÀY NĂM SƯA

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • GIÁO DỤC LÀ VŨ KHÍ MẠNH NHẤT MÀ NGƯỜI TA CÓ THỂ DÙNG ĐỂ THAY ĐỔI CẢ THẾ GIỚI

  Đề thi HSG tỉnh Hà Nam năm 2011

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Hồng Tùng
  Ngày gửi: 21h:29' 08-04-2011
  Dung lượng: 41.5 KB
  Số lượt tải: 56
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH
  HÀ NAM LỚP 9 THCS NĂM 2011
  Môn thi: Địa lí
  ĐỀ THI CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề

  Câu 1 (4,0 điểm)
  Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:
  a) Trình bày và giải thích đặc điểm chế độ mưa của nước ta.
  b) Nêu ảnh hưởng chế độ mưa của nước ta đến sản xuất và đời sống.
  Câu 2 (3,0 điểm)
  Cho bảng số liệu về mật độ dân số của cả nước và các vùng lãnh thổ. (đơn vị: người/km2)
  Năm
  Các vùng
  1989
  2006
  
  Cả nước
  195
  254
  
  Trung du và miền núi Bắc Bộ
  103
  128
  
  Đồng bằng sông Hồng
  784
  1225
  
  Bắc Trung Bộ
  167
  207
  
  Duyên hải Nam Trung Bộ
  148
  200
  
  Tây Nguyên
  45
  89
  
  Đông Nam Bộ
  333
  551
  
  Đồng bằng sông Cửu Long
  359
  429
  
   a) Viết công thức tính mật độ dân số trung bình.
  b) Nhận xét và giải thích mật độ dân số trung bình của cả nước và các vùng trong thời gian trên.
  Câu 3 (7,0 điểm)
  Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:
  a) Phân tích các nhân tố tự nhiên thuận lợi ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
  b) Nêu tên các ngành kinh tế biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ. Tại sao nói phát triển tổng hợp kinh tế biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế của vùng?
  Câu 4 (6,0 điểm)
  Cho bảng số liệu về diện tích và sản lượng lúa của Việt Nam.
  Năm
  Diện tích (nghìn ha)
  Sản lượng lúa cả năm (nghìn tấn)
  
  1980
  5600
  11625
  
  1990
  6043
  19243
  
  2000
  7666
  32530
  
  2005
  7329
  35832
  
  2007
  7207
  35942
  
   a) Tính năng suất lúa (tạ/ha).
  b) Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện mối quan hệ giữa diện tích và sản lượng lúa cả năm của nước ta trong thời gian từ 1980 đến 2007.
  c) Nhận xét và giải thích về tình hình sản xuất lúa của nước ta trong thời gian trên.

  ---------Hết---------
  Họ và tên thí sinh: .................................................. Số báo danh: .....................................
  Chữ ký của giám thị 1: .................................... Chữ ký của giám thị 2:..............................
   
  Gửi ý kiến

  Danh ngôn mỗi ngày