THÔNG TIN

HS thi cắm hoa đẹp

Thời tiết - Giá vàng


Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

NGÀY NÀY NĂM SƯA

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • GIÁO DỤC LÀ VŨ KHÍ MẠNH NHẤT MÀ NGƯỜI TA CÓ THỂ DÙNG ĐỂ THAY ĐỔI CẢ THẾ GIỚI

  Đề thi HSG tỉnh Hà Nam năm 2011

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Hồng Tùng
  Ngày gửi: 21h:35' 08-04-2011
  Dung lượng: 48.0 KB
  Số lượt tải: 88
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  HÀ NAM

  ĐỀ THI CHÍNH THỨC
  KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH
  LỚP 9 THCS NĂM 2011
  Môn: HOÁ HỌC
  Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
  
  BÀI 1.(3,0 điểm)
  Trình bày phương pháp và viết phương trình phản ứng tách riêng từng chất từ hỗn hợp
  sau: Al2O3, SiO2, CuO.
  Không dùng thêm thuốc thử hãy phân biệt các dung dịch riêng biệt sau: FeCl2, FeCl3,
  CuCl2, MgCl2, ZnCl2, NaOH, KCl, NaNO3. Viết phương trình phản ứng minh hoạ.
  BÀI 2.(3,0 điểm)
  1. Cho dung dịch NaOH 20% tác dụng vừa đủ với dung dịch FeCl2 10%. Đun nóng trong không khí cho phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính C% của dung dịch muối tạo thành sau phản ứng (Coi nước bay hơi không đáng kể).
  2. Hoà tan 25,2 gam Fe vào dung dịch H2SO4 10% vừa đủ. Sau phản ứng thu được dung dịch Y
  có nồng độ phần trăm của FeSO4 là 9,275% đồng thời tách ra 55,6 gam muối sunfat kết tinh. Xác định công thức của muối kết tinh.
  BÀI 3.(3,0 điểm)
  Cho m gam hỗn hợp A gồm: Al, Na, Mg tác dụng với nước dư thu được 2,24 lít khí H2. Nếu lấy 2m gam hỗn hợp A tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 8,96 lít khí H2. Nếu lấy 3m gam hỗn hợp A tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thu được 22,4 lít khí H2. Biết các thể tích khí đo ở đktc, tính m và phần trăm về khối lượng của từng kim loại trong A.
  BÀI 4.(4,0 điểm) Hãy trình bày cách làm ngắn gọn cho các ý sau:
  Cho hỗn hợp gồm 0,3 mol Cu2S và x mol FeS2 tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3
  loãng. Sau phản ứng thu được khí NO duy nhất và dung dịch chỉ có hai muối sunfat. Tính x.
  Crackinh 10 mol C5H12 sau một thời gian thu được 16 mol hỗn hợp A gồm các ankan
  CH4, C2H6, C3H8, C5H12 và các anken C2H4, C3H6, C4H8.
  Xác định tỉ lệ phần trăm số mol C5H12 đã tham gia phản ứng?
  Chia A thành hai phần bằng nhau, phần 1 đốt cháy hoàn toàn thu được a gam CO2 và b
  gam H2O. Phần 2 tác dụng vừa hết 500 ml dung dịch Br2 C (M). Tính a, b, C.
  Tính khối lượng SO3 cần thêm vào 500 gam dung dịch H2SO4 22,5 % để thu được dung
  dịch H2SO4 42,5%.
  BÀI 5.(3,0 điểm)
  Tìm các chất và điều kiện thích hợp để hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:
  A C2H2 G CH3COOH


  B C D E I K
  Biết A là khí có trong thành phần chính của khí thiên nhiên, B là khí dùng để cứu hoả.
  BÀI 6.(4,0 điểm)
  1. Hợp chất hữu cơ A có chứa C, H, O. Cứ 0,37 gam hơi chất A thì chiếm thể tích bằng thể tích của 0,16 gam O2 ở cùng điều kiện. Cho 2,22 gam chất A phản ứng với 100 ml dung dịch NaOH 1M có
  d = 1,0262 g/ml. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, nâng nhiệt độ từ từ cho đến khô, làm lạnh phần hơi cho ngưng tụ hết. Sau thí nghiệm thu được chất rắn B khan và 100 gam chất lỏng. Xác định công thức cấu tạo của A.
  2. Một hỗn hợp A gồm 1 ankan và 1 anken. Dẫn A vào bình đựng 500 gam dung dịch Br2 4%, sau khi brôm phản ứng hết thấy khối lượng bình brôm tăng 3,50 gam và thu được khí bay ra khỏi bình có khối lượng 7,30 gam. Đốt cháy hoàn toàn khí bay ra thu được 21,56 gam CO2. Xác định công thức phân tử của hai chất ban đầu.
  Cho H = 1; C = 12; O = 16; Mg = 24; Na = 23; Al = 27; S = 32; Fe = 56; Br = 80.
  ------------------------------------HẾT---------------------------------
  Họ và tên .............................................. Số báo danh......................................................
  Chữ ký của giám thị số1........................... Chữ ký của giám thị số1................................
   
  Gửi ý kiến

  Danh ngôn mỗi ngày